Wspieraj Tęczowy Tarnów!

Ogłoszenie

W dniu 11.05.2024 osoby członkowskie stowarzyszenia zwykłego „Tęczowy Tarnów” podjęły uchwałę o przekształceniu stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie (tzw. Stowarzyszenie rejestrowe).

Jak to się zaczęło?

Tęczowy Tarnów powstał z myślą o stworzeniu bezpiecznej przestrzeni dla osób LGBTQAIP+ z Tarnowa i okolic.

Impulsem do zawiązania się inicjatywy były traumatyczne wydarzenia dla polskiej, queerowej społeczności, które miały miejsce w trakcie Pierwszego Marszu Równości w Białymstoku (rok 2019). Skala agresji słownej i fizycznej przeciwników tego eventu obnażyła potrzebę tworzenia przestrzeni, w której osoby nieheteronormatywne, transpłciowe i interpłciowe będą czuły się akceptowane i rozumiane.

Z początku działania w ramach nieformalnej grupy skupiały się na kameralnych spotkaniach, w ramach których dokłada*śmy starań, by poznać inne osoby należące do queerowej społeczności, która nas otacza na co dzień. W ten sposób przy pomocy Fundacji Równość.org.pl z Krakowa oraz Stowarzyszenia „Przepraszam” mi*łyśmy szansę zorganizować pierwsze tęczowe wydarzenie! – pokaz filmu „Śmierć i życie Marshy P. Johnson” oraz wykład wprowadzający w tematykę społeczności LGBTQAIP+. Kolejne spotkanie poruszało trudny temat „wychodzenia z szafy” w połączeniu ze zmianami w relacjach pomiędzy osobami queerowymi a ich bliskimi. Pomimo rozpoczęcia przygotowań do planowanego, pierwszego Marszu Równości w Tarnowie, spotkań na temat praw reprodukcyjnych oraz przemocy ze środków przyznanych przez Fundusz Feministyczny, nie udało się zrealizować celów ze względu na wybuch światowej pandemii Koronawirusa SARS-CoV-2

W ten sposób inicjatywa ucichła, ale nie na długo, ponieważ we wrześniu 2020 roku do miasta Tuchów zawitały osoby z kolektywu Queer Tour. W ramach nowo nawiązanej znajomości pomaga*śmy roztańczyć i edukować osoby mieszkające po sąsiedzku!

Co robimy teraz?

Grupa reaktywowała się w pełni na wiosnę 2021 roku. Pierwszy, głośny happening ze stoiskami edukacyjnymi oraz potańcówką odbył się 16 maja, po oficjalnym przystąpieniu Miasta Tarnowa do kampanii edukacyjnej „LGBT+ Ja”. Następne wydarzenia obejmowały wspólną imprezę z grupą nieformalną „Wyrównani” pod nazwą „Wrotki dla Tolerancji”, w trakcie której osoby uczestniczące mogły skorzystać z toru wrotkowego, zdobyć darmowe materiały edukacyjne i porozmawiać z osobami należącymi do społeczności LGBTQAIP+.

Lato i jesień 2021 roku upłynęły pod znakiem publicznego pikniku w Parku Strzeleckim oraz akcją profilaktyczną sprawdzającą status serologiczny pod kątem wirusów HIV, HCV oraz Kiły, a to wszystko przy dźwiękach największych muzycznych hitów, śpiewanych przez gości imprezy! Aktualnie grupa nieformalna uzyskała status stowarzyszenia zwykłego, by móc jeszcze skuteczniej budować bezpieczną i tolerancyjną przestrzeń w Tarnowie.

WOLONTARIAT

Dołącz do Tęczowego Tarnowa!